چگونه باتری لپ تاپ را خارج کنیم؟

معمولا باتری لپ تاپ ها جوری تعبیه شده اند که بتوان آنها را به راحتی خارج کرد. برای خارج کردن باتری، در ابتدا سیستم را خاموش کنید و تمامی کابل های متصل به لپ تاپ را قطع کنید.

سپس لپ تاپ را بر گردانید و آن را بر روی یک سطح صاف قرار دهید.

همان طور که در تصویر زیر می بینید باتری لپ تاپ در این جا قرار دارد و در کنار آن دو ضامن موجود است.همزمان دو ضامن را به عقب بکشانید و به آرامی باتری را خارج کنید.

battery-remove  چگونه باتری لپ تاپ را خارج کنیم؟ battery remove

نحوه ی خارج کردن باتری لپ تاپ توشیبا

 

 

در بعضی از مدل ها ممکن است که به جای ضامن کشویی ، پیچ های ریزی نگه دارنده ی باتری باشند.با استفاده از پیچ گوشتی مناسب آنها را باز کنید و در جای امنی قرار دهید. سپس باتری را به بیرون بکشید.

 

battery-remove  چگونه باتری لپ تاپ را خارج کنیم؟ battery remove2

نحوه ی خارج کردن باتری لپ تاپ توشیبا